Nokia

€ 29,95 Nokia 105
€ 59,95 Nokia 3310
€ 99,00 Nokia 3
€ 119,00 Nokia 3.1
€ 119,00 Nokia 5
€ 159,00 Nokia 5.1
€ 279,00 Nokia 7 plus
€ 279,00 Nokia 8